viaplant.com

EN

Viaplant is presenting organic material innovations, sustainable green composites, made of plants as raw materials. We create unique surfaces and design items to bring the atmosphere of nature into our interiors.

NEW material innovations are going to be introduced at the event:
Viaplant® RAW, Viaplant® TEXTILE, Viaplant® Wallpaper, Viaplant® Wood, Viaplant® Glass and Viaplant® Cast.

We welcome interior designers, architects, decorators interested to find out more about Viaplant material solutions and our design lighting and furniture collections.

The event is jointly organised by the Hungarian embassy in Prague and Viaplant at the embassy location on the 23rd of November.
Address: Pod Hradbami 658/17, 160 00 Praha.

Come and meet us there! Please register below

CZ

Viaplant představuje inovace organických materiálů, udržitelné zelené kompozity vyrobené z rostlin. Vytváříme jedinečné povrchy a designové předměty přinášející atmosféru přírody do našich interiérů.

Na akci budou představeny nové materiálové inovace:
Viaplant® RAW, Viaplant® TEXTILE, Viaplant® Wallpaper, Viaplant® Wood, Viaplant® Glass and Viaplant® Cast.

Vítáme interiérové designéry, architekty, dekoratéry, kteří mají zájem dozvědět se více o materiálových řešeních Viaplant a našich designových kolekcích osvětlení a nábytku.

Akci společně pořádají maďarské velvyslanectví v Praze a Viaplant v sídle velvyslanectví 23. listopadu.
Adresa: Pod Hradbami 658/17, 160 00 Praha.

Těšíme se na setkání s Vámi! Zaregistrujte se prosím níže.

Download brochure: EN | CZ

Bartók Ház office - illuminated partition wall
Viaplant PLA - wallpaper
TATI restaurant - bar covering
Madárlátta bakery - service desk covering
Viaplant wall coverings




Viaplant is featured in curated CMF Design material libraries: MILAN, LONDON, BILBAO, STUTTGART, NEW YORK, BUDAPEST, BANGKOK, TOKYO

Download brochure: EN | CZ

 
viaplant@viaplant.com
+36 20 257 7040